وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 11403
وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
قیمت رله بوخهلتس ترانسفورماتور

توضیحات آگهی

فروش انواع رله بوخهلتس
برند های آلمان ایران و ترکیه
در دیار های مختلف
رله بوخهلتس یکی از مهمترین تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت می باشد.
رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP80-F100 (DR 80 مایر آلمان
رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل دو کنتاکت با فلنچ گرد
رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP25-F50 (DR 25 مایر آلمان
رله بوخهلتس ترانسفورماتور مدل (MBP50-F100 (DR 50 مایر آلمان
ما تمام توان های ترانس هم داریم
ارسال به سراسر کشور داریم
کمالی شرکت توزیع ترانس داران پارس

تبلیغات ویژه

تبلیغات ویژه