وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
تماس بگیرید
شماره آگهی: 12470
وینکیو | آگهی و نیازمندی رایگان
آموزش حجامت و زالو

توضیحات آگهی

فراگیری علمی باتکنیکهای طب سنتی و نوین پاکسازی سموم بدن
وتنظیم غلظت خون
بافراگیری تخصصی حجامت وتکمیلی درکنارفصدخون
برای اطلاع ازشرایط ویژه وبهرمندی ازمدرک بین الملل واف های ویژه

تبلیغات ویژه

تبلیغات ویژه